Home

 
Studio Toen is de onderzoeks- en ontwerpstudio van Anouk Riehl. Met een voorliefde voor historisch aanwezig materiaal, ligt het zwaartepunt van de praktijk op opgaven die gerelateerd zijn aan gebouwd erfgoed of bestaande objecten.
   
De ontwerppraktijk bestaat voor een groot deel uit verbouwingen van veelal historische panden. Kleinschalige ingrepen, interieurs, maar ook complete renovaties kunnen van ontwerp tot realisatie begeleid worden.