erfgoed

Erfgoed is een ruim begrip en omvat in dit geval alle onderzoeken en adviezen op het gebied van gebouwd erfgoed. De aanwezigheid van historische structuren in het landschap en in de stedenbouw vormen het uitgangspunt voor verder onderzoek naar architectuur- en cultuurhistorische waarden.   Studio Toen is ervaren in inventarisaties, waardestellingen, redengevende omschrijvingen, cultuurhistorische en bouwhistorische verkenningen en diverse soorten advies en onderzoek. Het werk wordt uitgevoerd met de nodige bouwkundige ervaring op de achtergrond.