schiebroek

SCHIEBROEK
project 78 woningen Binnen een herstructureringsproject zijn 78 woningen gebouwd die variëren in type en afmetingen. Het groene karakter van de wijk is versterkt door de aandacht voor openbaar en privé groen. Met behulp van de ‘woonwijzer’ konden kopers de woning uitbreiden met diverse opties.
soort werk in projectteam
locatie Rotterdam
in dienst van bbvh, Joris van Hoytema
jaar 2010 realisatie Havensteder
fotografie Luuk Kramer iov bbvh