advies

LAATSTE NIEUWS-JUNI 2014. De nieuwe bewoners van een huis, gebouwd in de jaren tachtig, kwamen bij het spitten in de tuin enkele scherven tegen. Na vergelijking van oude kaarten met de huidige situatie, blijken er zelfs twee woningen op het erf te hebben gestaan.   Onderzocht wordt nog hoe oud deze bebouwing zou kunnen zijn. De kadastrale onderleggers zijn van ca. 1830. Met de aanleg van de tuin zal wellicht rekening gehouden moeten worden met de restanten van de oude funderingen. Wordt vervolgd!