architectuur

De ontwerppraktijk van Studio Toen bestaat momenteel grotendeels uit diverse verbouwingen van particuliere woonhuizen en adviezen op het gebied van renovatie en interieur. Zowel kleine ingrepen als gehele renovaties worden met zorg van begin tot eind begeleid.   Bij historische panden wordt de kwaliteit en de waarde van de bestaande toestand beoordeeld en meegenomen in de ontwerpopgave. In voorgaande jaren is ervaring opgedaan met grootschaliger nieuwbouw projecten, waaronder enkele woningbouwcomplexen.