buitengebied dordrecht

BUITENGEBIED DORDRECHT
soort werk inventarisatie 200 objecten Het buitengebied bestaat uit een gevarieerd landschap van beschermd natuurgebied, polders, en oude zeedijken. De inventarisatie omvat een opname, onderzoek en waardering van de bebouwing, gemalen en sluizen.
locatie Dordrecht
opdrachtgever Gemeente Dordrecht
jaar 2012-2013