arsenaal

GROOT ARSENAAL
soort werk bouwhistorische verkenning Het Groot Arsenaal is niet meer in gebruik sinds Defensie het gebouw verlaten heeft. Het bouwhistorisch onderzoek werd verricht in het proces van herbestemming en stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied.
locatie Bergen op Zoom
opdrachtgever bbvh architecten